Реклама

Про державну допомогу сім'ям з дітьми: питання та відповіді

Про державну допомогу сім'ям з дітьми: питання та відповіді
LIKAR.INFO - консультант [разд. Консультации]Одноразова допомога при народженні дитини: кому надається, перелік документов для одержання допомоги, припинення виплат, контроль за цільовим використанням допомоги та інш.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: кому надається, перелік документов для одержання допомоги, припинення виплат та інш.

Інші питання про державну допомогу сім'ям з дітьмиОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Питання №1:
Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста, существует ли закон, которым регулируются сроки выплаты единоразового пособия по уходу за ребенком (8500 гривен) и помощи до трех лет. И какие санкции (пеня, штраф) накладываются за несвоевременное перечисление средств? Интересует в связи с тем, что документы оформила давно, а денег до сих пор нет. Спасибо, что уделили время!

Відповідь:
Відповідно до ч. 4 ст. 56 Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік” від 19.12.2006 № 489-V Установити, що у 2007 році:
допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Одноразова допомога при народженні дитини
Одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків (усиновителю, опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі коли непрацююча особа, яка отримує одноразову допомогу при народженні дитини в органі праці та соціального захисту населення, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги продовжується зазначеним органом до закінчення строку її призначення. Для призначення одноразової допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу подаються такі документи:

1) заява одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини;
3) копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);
4) довідка з місця служби (навчання) заявника;
5) довідка про склад сім'ї батьків (усиновителя, опікуна);
6) довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини. Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини, легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не Були застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Одноразова допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.

12. Одноразова допомога при народженні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня народження дитини, а у разі усиновлення дитини - не пізніше ніж через шість календарних місяців з дня набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

У разі народження мертвої дитини допомога при народженні дитини не призначається.

13.
{Дію абзацу першого пункту 13 зупинено на 2007 рік згідно з Постановою КМ N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007 } { Дію абзацу першого пункту 13 зупинено на 2006 рік згідно з Постановою КМ N 311 ( 311-2006-п ) від 15.03.2006} Одноразова допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 березня 2005 р., надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

{Дію абзацу другого пункту 13 зупинено на 2007 рік згідно з Постановою КМ N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007 } { Дію абзацу другого пункту 13 зупинено на 2006 рік згідно з Постановою КМ N 311 ( 311-2006-п ) від 15.03.2006} Виплата частини суми допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини у дев'ятикратному розмірі зазначеного прожиткового мінімуму в грошовій формі.

{Дію абзацу третього пункту 13 зупинено на 2007 рік згідно з Постановою КМ N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007 } { Дію абзацу третього пункту 13 зупинено на 2006 рік згідно з Постановою КМ N 311 ( 311-2006-п ) від 15.03.2006} Решта суми допомоги, кратної 13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму, виплачується з метою створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини протягом 12 місяців після місяця народження дитини в грошовій формі. Допомога виплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем народження дитини, у розмірі, що дорівнює зазначеному прожитковому мінімуму, із збільшенням суми, що виплачена у попередньому місяці, на 2,2 відсотка. При цьому частка щомісячної суми у розмірі більш як 50 копійок округляється до 1 гривні. Остаточний розрахунок проводиться в останньому місяці виходячи із суми, кратної 13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму.

Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
настання інших обставин, передбачених законодавством.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами шостим і сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення.

Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених абзацами п'ятим-восьмим цього пункту, у разі, коли особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун) і не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, звернулася протягом шести місяців з дня припинення виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою.
Опікуни та усиновителі подають документи, передбачені пунктом 27 цього Порядку.

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне державне утримання виплата допомоги здійснюється (поновлюється) органами праці та соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини в порядку, затвердженому Мінпраці, МОЗ, МОН і Мінфіном.

Контроль за цільовим використанням допомоги та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється головними державними соціальними інспекторами та державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї, дітей та молоді і органами опіки та піклування шляхом проведення моніторингу виплат і вико ристання допомоги, вибіркового обстеження окремих сімей.

У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом 10 днів з дня реєстрації смерті дитини подають органам праці та соціального захисту населення відповідні відомості за формою, встановленою відповідно до законодавства.

14. Одноразова допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері (батьку, опікуну, усиновителю) за умови звернення за нею не пізніше ніж через шість місяців після смерті отримувача допомоги

15. Особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, одноразова допомога при народженні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

У разі коли один з батьків (усиновитель, опікун) на день народження дитини застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога виплачується за місцем роботи застрахованої особи.

16. Покриття витрат на виплату одноразової допомоги при народженні дитини (в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

Питання №2:
Добрый день, будьте добры, подскажите, какие произошли изменения о выплате единоразовой помощи, её по-прежнему выплачивает работодатель?

Відповідь:
Відповідно до ч. 4 ст. 56 Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік” від 19.12.2006 № 489-V Установити, що у 2007 році:
допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Згідно Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-XII надалі (№ 2811-XII) Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).
В ч. 2 ст. 4 Закону України № 2811-XII зазначено наступне:
Порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.

Питання №3:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос: у моей знакомой на 30 неделе замерла беременность. В совбезе отказываються выплачивать помощь при рождении, мотивируя тем, что ребенок родился мертвым, при этом не смогли сослаться на законодательную базу. Правы ли работники совбеса? Если да, то согласно каким статьям? Заранее спасибо.

Відповідь:
Відповідно до п. 4 ст. 1 Постанови „Кабінету Міністрів України” від 21.04.2005 № 315 якщо народжується мертва дитина, допомога не надається.

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО ВІКУ

17. Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12) право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич), не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

18. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами.

19. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

20. Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;
5) копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;
6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
7) непрацюючі особи подають довідку, видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, про те, що вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницько ї діяльності, а у разі перебування на обліку в центрі зайнятості - довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не проводиться;
8) особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Усиновителі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особи, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, подають відповідну довідку ліквідаційної комісії.

21. Переоформлення допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії і не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснюється згідно з письмовою заявою на підставі довідки з місця роботи, служби, навчання особи, яка одержувала допомогу, про те, що вона вийшла на роботу, службу, навчання до закінчення терміну відпустки по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати припинення виплати).

Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчатися з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі.

Особам, не застрахованим в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

22. { Дію абзацу першого пункту 22 зупинено на 2007 рік згідно з Постановою КМ N 13 (13-2007-п) від 11.01.2007} {Дію абзацу першого пункту 22 зупинено на 2006 рік згідно з Постановою КМ N 311 (311-2006-п) від 15.03.2006} Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років. { Абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1060 (1060-2006-п) від 01.08.2006}

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога. { Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ N 1060 (1060-2006-п) від 01.08.2006}

23. Якщо непрацююча особа, яка отримує в органі праці та соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати і звернулася до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, орган праці та соціального захисту населення продовжує виплату зазначеної допомоги до дня призначення їй допомоги по безробіттю чи матеріальної допомоги по безробіттю. Центр зайнятості повідомляє орган праці та соціального захисту населення про те, що жінці призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну допомогу по безробіттю або що термін виплати хоча б однієї з цих двох видів допомоги закінчився.

Якщо непрацююча особа, яка отримує в органах праці та соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги припиняється з дня працевлаштування. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1951 (1951-2002-п) від 25.12.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року) (Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 343 (343-2002-п) від 16.03.2002)

24. Покриття витрат на виплату допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.

ІНШІ ПИТАННЯ

Питання №4:
Добрый день, Я сейчас нахожусь в декретном отпуске (уже 1 год), сейчас жду рождения второго ребенка. Необходимо ли мне выходить на работу для того, что бы уйти в декретный отпуск за вторым ребенком? И получу ли от работодателя больничные выплаты по второй беременности и родам?

Відповідь:
Відповідно до ст. 4 Постанови кабінету Міністрів „Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми” від 27.12.2001 № 1751
4. Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:
1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
Допомога на другу дитину надається в тому ж порядку.

Питання№5:
Хотела бы узнать о выплате детский пособий для матерей - граждан Украины, рожавших и проживающих в других государствах. Если возможно подскажите ссылки на подобные Нормативные Акты Украины.

Відповідь:
Відповідно до ст. 1 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-XII громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
У разі, коли міжнародним договором України передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила, встановлені цим договором. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Питання №6:
Нам в собесе отказали в выдаче единоразового пособия при рождении ребенка (мы иностранцы), но юристы в один голос утверждают что оно нам положено, так как его выдают ребенку рожденному на территории Украины, попросили у собеса отказ в письменном виде, а куда с ним дальше идти не знаем :)). Может кто подскажет что делать то?

Відповідь:
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-XII надалі (№ 2811-XII) іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Відповідно до ст. 23 Закону України № 2811-XII рішення органу, що призначає і здійснює виплату державної допомоги, може бути оскаржено у вищестоящих органах виконавчої влади або у судовому порядку.

Питання №7:
Подскажите, пожалуйста - моей дочке 4 года, 3 года на инвалидности (эпилепсия). Я сейчас, в силу обстоятельств, работаю, за дочкой, пока я на работе, ухаживает моя сестра, которая 2 года назад уволилась с работы в связи с закрытием проекта и сейчас нигде не работает. Вопрос: возможно ли оформить отпуск по уходу за ребенком на мою сестру (я слышала, отпуск по уходу за ребенком-инвалидом можно оформлять, пока ему не исполнится 6 лет?), будет ли ей при этом насчитываться трудовой стаж и сможет ли она получать пособие по уходу?

Відповідь:
Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України „Про відпустки” від 15.11.1996 № 504/96-ВР надалі (№ 504/96-ВР) відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку:
3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 Закону „Про Відпустки”, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;
У ч. 3 ст. 18 Закону № 504/96-ВР зазначено ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.
Згідно ч. 1 ст. 19 Закону № 504/96-ВР жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Питання №8:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие выплаты я могу получать на ребенка кроме единоразовой помощи в размере 3,5 тис грн. и кто их должен выплачивать. Я работаю в бюджетной сфере, сейчас нахожусь в декретном отпуске, ребенку 2 месяца. Мы проживаем в 4 чернобыльской зоне, у нас с мужем есть чернобыльские удостоверения этой же зоны. Спасибо.

Відповідь:
Відповідно до ст. 3 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-XII надалі (№ 2811-XII) призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:
1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
2) одноразова допомога при народженні дитини;
3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
5) допомога на дітей одиноким матерям;

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги сім'ям з дітьми. Згідно ст. 5 Закону України № 2811- XII всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

В ч. 2 ст. 4 Закону України № 2811-XII зазначено наступне:
Порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.

Питання №9:
Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе о малообеспеченной семье. Я вдова с 13 июня 2006 года, имею сына год и восемь месяцев. На данный момент нахожусь в декретном отпуске. На ребенка я получаю помощь по уходу за ребенком до трех лет (в декрет уходила с работы), и получаю пенсию по утрате кормильца. В Собесе мне отказали. Объясните, пожалуйста, как начисляется помощь и на какую еще помощь я могу рассчитывать. Заранее благодарна.

Відповідь:
Відповідно до ст. 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768-III:
Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім’ї до органу праці та соціального захисту населення за місцем його проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до органу праці та соціального захисту населення.
У заяві дається згода сім’ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно, що необхідна для мети цього Закону.
До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:
документ, що посвідчує особу;
довідка про склад сім’ї (до складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, у тому числі діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей, неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні);
декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до цього Закону; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім’ї аліменти);
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Форми заяви, довідки про склад сім’ї, декларації про доходи та майно встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Органи праці та соціального захисту населення для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів державної податкової адміністрації.

Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її наданні приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів і наступного після його прийняття дня надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сім’ї.

Рішення про відмову в наданні державної соціальної допомоги має бути вмотивованим і містити роз’яснення порядку його оскарження.
Порядок призначення та виплати державної соціальної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Питання №10:
Помогите, пожалуйста, разобраться. Работаю на предприятии. В 2004г.я ушла в декрет, получив помощь в связи с беременностью и родами в сумме 4000 грн. 16 марта мне нужно было выходить на работу, и с этого-же числа я опять ухожу в новый декрет. Какую сумму помощи по беременности родам мне должны начислить? Первоначальную сумму, т.е. 4000грн, или, как мне рассчитали на данный момент, исходя из "голого" минимального оклада 1600 грн? И в каком нормативном акте, законе, об этом можно прочитать?

Відповідь:
Відповідно до ч. 4 ст. 56 Закону України „Про державний бюджет України на 2007 рік” від 19.12.2006 № 489-V Установити, що у 2007 році:
допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
Згідно Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-XII надалі (№ 2811-XII) Всі види державної допомоги сім'ям з дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника).
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зазначеним у частині другій статті 4 цього Закону, призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби).

В ч. 2 ст. 4 Закону України № 2811-XII зазначено наступне:
Порядок покриття витрат, передбачений частиною першою цієї статті, не стосується виплат допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань, а також Державної спеціальної служби транспорту та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Покриття витрат на виплату зазначеного виду державної допомоги цим категоріям жінок здійснюється за рахунок відповідних бюджетів.

Питання №11:
Местные органы власти требуют справки с биржи труда о том, что я там не зарегистрирован, справку с районной администрации о том что я не предприниматель сроком не более одного месяца. Я уезжаю в длительную командировку. Ребёночек должен родиться в августе. Правомерны ли действия органа власти по месту нашей прописки?

Відповідь:
Відповідно до ст. 4 пп. 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів від 11.01.2007 № 13 надалі (№13) для призначення одноразової допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини (крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану).
Згідно ст. 16 Постанови Кабінету Міністрів №13 органи, що призначають і виплачують допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, мають право у разі потреби перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення допомоги.

Підприємства, установи та організації несуть відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок несвоєчасної видачі документів або видачі неправдивих даних, і відшкодовують її в установленому законом порядку.

Для статьи использованы ответы наших консультантов из раздела Консультации
Задайте свой личный вопрос юристу LIKAR.INFO ->

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад