Реклама

Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністарства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2010 р. № № 2580/786/649 «Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49»

Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та з метою врегулювання процесу передачі дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімей усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу наказую:
Унести до наказу Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 186/13453, такі зміни:
у пункті 2 наказу слова «служб у справах неповнолітніх» замінити словами «служб у справах дітей».
Унести зміни до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 302/80/49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 186/13453, виклавши його в новій редакції, що додається.
Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини (Балим Л.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до посадових обов’язків.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Р. С. Сафіуллін

Міністр освіти і науки України Д. В. Табачник

Міністр охорони здоров’я України З. М. Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
02.02.2007 № 302/80/49
(у редакції наказу Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 03.08.2010 № 2580 /786 /649)ПОРЯДОК вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання

1. Цей Порядок поширюється на заклади й установи, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), Міністерства охорони здоров'я України (будинки дитини), Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, cоціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)) (далі – заклади) і підпорядковуються обласним, районним, міським управлінням (відділам) освіти, охорони здоров'я, службам у справах дітей.
2. Влаштування дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу здійснюється за наслідками прийнятих рішень відповідно до:
постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» (у разі передачі дитини у сім’ю усиновлювачів);
постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (у разі встановлення опіки, піклування над дитиною);
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» (у разі передачі дитини у дитячий будинок сімейного типу);
постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (у разі передачі дитини у прийомну сім'ю).
3. При відрахуванні дитини із закладу в сім`ю усиновлювачі, опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки звертаються до адміністрації відповідного закладу з письмовою заявою (додатки 1, 2 до цього Порядку).
До заяви додаються:
копія рішення суду про усиновлення дитини (для усиновлювачів);
копія рішення суду про встановлення опіки, піклування над дитиною або копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про встановлення опіки, піклування над дитиною (для опікунів, піклувальників);
копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про створення дитячого будинку сімейного типу та передачу до нього на виховання і спільне проживання дітей або про передачу дитини до дитячого будинку сімейного типу (для батьків-вихователів);
копія рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про утворення прийомної сім'ї та передачу на виховання і спільне проживання дитини або про передачу дитини до прийомної сім'ї (для прийомних батьків);
ксерокопія паспорта кожного з усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків (при цьому надається оригінал паспорта).
4. Одночасно адміністрацією закладу усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам надаються оригінали документів дитини.
5. У разі виявлення в наданих документах розбіжностей щодо прізвища, імені, по батькові дитини, місця проживання тощо адміністрація відповідного дитячого закладу зобов'язана призупинити передання дитини до усунення (виправлення) цих розбіжностей.
6. Передача дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей за місцезнаходженням закладу.
У разі влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю передача дитини здійснюється у присутності працівника служби у справах дітей та працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем створення такої сім'ї.
За фактом передачі дитини адміністрацією закладу у присутності
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків складається акт у чотирьох примірниках (додатки 3, 4 до Порядку). Один примірник акта залишається в закладі, другий примірник передається службі у справах дітей, третій – центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, четвертий – усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям та прийомним батькам.

Директор Державного
департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини
Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту Л.В. Балим

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти
Міністерства освіти і
науки України О.В. Єресько


Директор департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
Міністерства охорони здоров’я
України Р.О. Моісеєнко
Зберегти одним файлом : ДОКУМЕНТ


Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад