Реклама

Акт про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Акт про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Акт про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Наказ Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
02.02.2007 № 302/80/49
(у редакції наказу Міністерства України
у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства охорони здоров’я України
від 03.08.2010 № 2580 /786 /649)


Додаток 3
до Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання


АКТ
про передачу дитини у сім'ю усиновлювачів

Адміністрація __________________________________________________,
(найменування закладу)

в особі ______________________________________, з одного боку, та
(прізвище, ім'я, по батькові)

громадяни (усиновлювачі) ________________________________________
________________________________________________________________,
( прізвища, імена, по батькові)

з іншого боку, склали цей акт про таке:

На підставі рішення _____________________________________________
(назва суду)

про усиновлення за справою від " ____" _______________ 20___ року
№ __________________

у приміщенні ____________________________________________________
(найменування закладу)

у присутності ___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника служби у справах дітей)

"_____" __________________20___ року о _____год. ______ хв.

передано, а усиновлювачами прийнято усиновлену ними дитину_______
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження)

Дитина передана в (зазначити стан здоров'я дитини):
_________________________________________________________________
(заповнюється лікарем закладу)
_________________________________________________________________
Перелік документів, які передаються:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підписи:
Головний лікар,
директор або особа,
яка їх замінює
(потрібне підкреслити) ____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)

Посадова особа служби
у справах дітей _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)

Усиновлювачі _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)

______________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)

Перекладач _____________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)___________________________
(дата)

Зберегти одним файлом : ДОКУМЕНТ


Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад