Реклама

Ребенок за компьютером! Хорошо или нет? (укр.)

Ребенок за компьютером!  Хорошо  или нет? (укр.)

Дитина за комп'ютером!
Добре чи нi?

Чимало дискусiй можна почути навколо цiєї теми у вашiй сiм'ї, особливо якщо це стосується сина чи доньки. У нашому з вами дитинствi схожої проблеми не було. Та згадайте ту далеку "докомп'ютерну" еру: "Багато не читай!", "Залиши книжку i пiди погуляй!", "Не читай лежачи!", "Скiльки можна дивитися телевiзор!". Сьогоднi, на жаль, у наших дiтей захоплення книгами пересунулося на заднiй план. У центрi уваги знаходяться значно цiкавiшi, видовищнiшi, кольоровi комп'ютернi iгри, якi так захоплюють! I в домiвцi на час такої гри все затихає: не чути галасу, бiганини, плачу. Ваша дитина нiби перенеслася в iнший вимiр i зараз уявляє себе, примiром, мужнiм лицарем або автогонщиком. Кориснi такi захоплення чи нi? Чи є якiсь норми занять iз комп'ютером для дитини? Як впливає вiн на психiку i здоров'я сина чи доньки?

Роздуми з цього приводу лiкаря-педiатра, кандидата медичних наук Тамари Воронцової.

Почнемо з позитивних моментiв. Використання комп'ютерiв на уроках у школi (якщо мова йде про школяра) сприяє активiзацiї розумової дiяльностi, формує свiтогляд дитини, створює позитивний емоцiйний настрiй. Раннє та успiшне оволодiння дiтьми навичками роботи з такою технiкою завжди тiшить наше серце (яка ж розумна моя дитина!). Але, з iншого боку, виникає тривога: чи не завдасть шкоди тривале "сидiння" перед дисплеєм?

З точки зору фiзики

Пiд час роботи дисплею реєструються незначне рентгенiвське, ультрафiолетове, iнфрачервоне, мiкрохвильове випромiнювання, низько- i ультранизькочастотнi електромагнiтнi поля. Рiвень безпосередньої радiацiї пiд час роботи дисплею за будь-якими нацiональними стандартами значно нижчий вiд допустимих. Загальна доза опромiнення, навiть у випадку щоденної восьмигодинної роботи, складає 0,5% дози, що отримує людина вiд рiзних джерел (флуоресценцiя, сонячне свiтло, радiохвилi тощо). А от комплексний вплив усiх випромiнювань, якi йдуть вiд дисплею, вивчений мало. Є данi, що при роботi з дисплеєм впродовж 2-6 i бiльше годин на день виникає екзема (захворювання шкiри), яку, можливо, спричиняє наявнiсть електростатичного та електромагнiтних полiв.

Цiкавi дослiдження проводилися в США. Було встановлено, що ультрафiолетовi променi А (ближнiй ультрафiолет) сприяють розвитку патологiї, пов'язаної з гiпервiтамiнозом А (надмiрна кiлькiсть вiтамiну А). Серед людей, якi працювали з комп'ютерами, були зареєстрованi випадки захворювання на катаракту (помутнiння кришталика ока). Припущено, що їх спричинила шкiдлива дiя електромагнiтних випромiнювань дисплеїв. Ця гiпотеза не може бути пiдтверджена дозою випромiнювання, тому що для розвитку катаракти, викликаної радiацiєю, необхiдний рiвень дiї, який перевищує вимiрюваний у 10000 разiв. Статистичний аналiз показав, що частота виникнення катаракти при роботi з дисплеєм не вiдрiзняється вiд такої в iнших людей, якi не працюють iз комп'ютером. Тож, давайте заспокоїмося: в майбутньому катаракта, в результатi занять на комп'ютерi, нашим дiтям начебто не загрожує!

Акустичний шум, що створюють комп'ютер i периферiйнi пристрої, може стати джерелом стресу, дискомфорту (пригадайте свої нiчнi жахи пiсля кiлькохгодинної гри в Star Craft). Але вiн, швидше за все, не може стати причиною змiни гостроти слуху. Можливо, значення має акустичне випромiнювання, але фiзiологiчну дiю акустичного шуму цього дiапазону поки що не дослiджено.

М'язовий дискомфорт, бiль у спинi, онiмiння пальцiв пояснюються неправильною позою працюючого за комп'ютером, яка зумовлена невiдповiдною органiзацiєю робочого мiсця з точки зору ергономiки: невдало розташованi екран, клавiатура, стiлець, погане освiтлення, мерехтiння екрану тощо.

Що кажуть психологи?

З точки зору психологiї, хоча це питання самi психологи можуть розв'язати iнакше, комп'ютернi iгри - це якоюсь мiрою втеча вiд реальностi. Й справдi, в грi, тобто десь "там", краще, цiкавiше, "там" кожен - герой, сильний, спритний, i, найголовнiше, якщо щось не виходить, завжди можна спробувати розпочати знову, бо в грi є можливiсть мати кiлька життiв. А що спостерiгається в дiйсностi? Проблеми в школi ("i знову контрольна!", "не люблю математики!"), вдома ("хочу джинси, як у товариша, велосипед, окуляри i ще..."), в сiм'ї ("мої батьки завжди зайнятi", "так сестричка своїми забавками надокучає"). Про загальносуспiльнi проблеми й говорити не хочеться! I помилки в життi, на жаль, виправити неможливо...

Але книги також завжди були втечею вiд справжнього життя. Життя в книгах - цiкава рiч, i з героєм себе можна ототожнювати. Отже, завжди знайдеться метод знайти собi "замiнник" реальностi, якщо цього дуже захотiти. Гiрше, коли цей замiнник - алкоголь чи наркотики. Пригадую один iз сучасних анекдотiв: "Якщо надмiрна захопленiсть вашого сина комп'ютерними iграми викликає у вас занепокоєння, спробуйте залучити його до бiльш серйозних i здорових занять: карт, вина чи дiвчат". Тобто, рано чи пiзно у вашої дитини постає проблема вибору захоплення. Тому чи варто надто обмежувати роботу з комп'ютером, якщо ви не впевненi, куди пiде в свiй вiльний час ваше чадо?

Про зiр

Найбiльш вразливою при роботi з монiтором є система зору. Майже всi, хто працює за дисплеєм, пiсля тривалої роботи скаржаться на втому очей, бiль у них, вiдчуття печiння, "пiску", сльозотечу. Причина може бути рiзною: надмiрна тривалiсть роботи з дисплеєм чи недосконалiсть засобiв вiдображення iнформацiї, їх технiчнi характеристики або неправильна органiзацiя роботи, умов працi. Тривала робота за дисплеєм часто є причиною зниження гостроти зору. Пам'ятаючи про це, просто треба обмежити згiдно норм час гри, особливо, якщо це гра, яка вимагає великого зорового напруження (дрiбнi деталi, яскравi кольори). Варто уникати захопленням "залами комп'ютерних iгор", де, як правило, закуповуються найдешевшi дисплеї, що найбiльше шкодять зору.

Вищеперерахованi проблеми, про якi ми розповiли, властивi дорослим людям, якi щодня працюють iз комп'ютером по 6-8 годин. Якщо ж "перенести" їх на дiтей, то тут на першому мiсцi необхiдно враховувати анатомо-фiзiологiчнi особливостi хлопчикiв i дiвчаток, починаючи з 5-6 рокiв (коли дiти вперше сiдають за комп'ютер) i до пiдлiткового вiку.

Про шестирiчок i комп'ютери

В дошкiльному вiцi органiзм маляти швидко змiнюється, продовжує формуватися кiсткова система, кисть руки ще знаходиться в стадiї розвитку, тому спочатку спостерiгається швидка втома пiсля роботи з клавiатурою. Навантаження на акомодацiйну систему очей у цьому випадку надзвичайно сильне - зiр фiксується то на дисплеї, то на клавiатурi. Це може призвести до порушення акомодацiї очей, тобто розвитку втоми очних м'язiв. Вас дуже здивує, але в цьому вiцi тривалiсть перебування за комп'ютером не повинна перевищувати 10-15 хвилин i, крiм того, через день. Якщо комп'ютерна кiмната є в садочку чи школi, то такого режиму, звичайно, дотримуються. А вдома? Сумнiвно, що ваше чадо залишить страшенно захоплюючу гру через 15 хвилин. I ще. Якщо ви плануєте розпочати ознайомлення свого малюка з усiма можливостями вашого улюбленого комп'ютера, то зробiть це з вiдповiдних iгор. Звичайно, до кожної гри подається iнформацiя, для якого вiку дана вона пiдходить. Якщо йдеться про малюка шестирiчного вiку, то гра не повинна включати дрiбних предметiв, бути надто яскравою, мiстити багато чорних i червоних кольорiв.

Чому так важливо дотримуватися саме 15-хвилинного промiжку часу для гри на комп'ютерi? Доведено, що бiльш тривала робота зумовлює формування в малюка шестирiчного вiку стану передмiопiї (погiршання гостроти зору), який особливо стане вираженим у разi наявностi генетичних передумов (мiопiя в одного чи обох батькiв).

Пам'ятаймо, що робота з комп'ютером буває значним стрес-фактором для дитини. Це проявляється в тому, що пiд вечiр малюки пiсля таких занять стають збудженими, напруженими, дратiвливими. I коли син, врештi-решт, засинає, то спить погано, постiйно прокидаючись. Ось кiлька заходiв, якi допоможуть попередити перевтому малюка:

обмежте тривалiсть роботи дитини на комп'ютерi;
навчiть доньку чи сина проводити гiмнастику для очей;
правильно обладнайте робоче мiсце;
використовуйте комп'ютери високих характеристик;
вибирайте високоякiснi програми чи iгри, якi вiдповiдають вiку дитини (вiк звичайно вказується на диску з грою).

"Хвороба дисплея"

Якщо у вас в сiм'ї школяр, звернiть увагу на те, як вiн реагує на заняття з комп'ютером в школi. У бiльшостi дiтей пiсля такої роботи спостерiгається гiпотонiчний тип реакцiї серцево-судинної системи, що проявляється зниженням артерiального тиску кровi, головокружiннями, головним болем, втомою. Iснує навiть термiн "хвороба дисплею", яка виражається у вiдчуттi тривоги, дратiвливостi та депресiї. Пам'ятайте, що найбiльше втомлює дитину iгровий варiант занять. Це пояснюється тим, що гра вимагає постiйного напруження, швидкої реакцiї, викликає хвилювання та змiни настрою.

Найбiльше несприятливих реакцiй дiтей у результатi роботи з комп'ютером було виявлено в школярiв 1-го (6-7 рокiв) i 5-го (11-12 рокiв) класiв, що можна пояснити найбiльшими труднощами адаптацiї до такого виду роботи. Вже пiсля 15 хвилин гри у дiтей знижується здатнiсть сприймати iнформацiю, а 45 хвилин безпосередньої роботи призводять до розвитку розумової та м'язової втоми.

Як обладнати робоче мiсце дитини

Зробити це зовсiм нескладно, а ось попередити негативний вплив на органiзм сина чи доньки певною мiрою можна. Вiзьмiть лiнiйку чи сантиметрову стрiчку i як справжнiй кравець зробiть вимiрювання. Стiлець, за яким буде сидiти ваша дитина, обов'язково повинен бути зi спинкою. Сидiти син чи донька мають на вiдстанi не менше 50-70 см вiд дисплею (чим далi, тим краще), впираючись поглядом безпосередньо в центр екрану. Сидiти треба з прямою спиною або ж злегка нахилившись вперед, опираючись на 2/3 -3/4 довжини стегна. Мiж корпусом тiла i краєм стола має залишатися вiльний простiр близько 5 см. Руки повиннi вiльно лежати на столi. Пiд ноги можна поставити пiдставку, щоби вони були зiгнутi в колiнних та кульшових суглобах приблизно пiд прямим кутом. Стiл, на якому стоїть комп'ютер, має мати висоту над пiдлогою, яка вiдповiдає зросту дитини. Такої ж вiдповiдностi дотримуйтеся для висоти сидiння стiльця. Стiл повинен знаходитися в добре освiтленому мiсцi, але так, щоб на екранi не було виблискування. Пам'ятайте, що вiд правильностi обладнання мiсця роботи з комп'ютером залежить здоров'я дитини!

Подбайте про здоров'я

Розташуйте комп'ютер у кутку або ж задньою поверхнею до стiни.
Щоденно виконуйте вологе прибирання примiщення, де знаходиться ваш комп'ютер.
До i пiсля роботи протрiть екран спецiальною ганчiркою або губкою.
Частiше провiтрюйте кiмнату.
Для збiльшення вологостi в примiщеннi заведiть акварiум або прилаштуйте iнший посуд iз водою.

Моя дитина.Просвітницький проект журналу "Здоров'я жінки в Україні"

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад