Реклама


Официальные правила конкурса "Стильный малыш"

Официальные правила конкурса


Офіційні правила конкурсу «Стильный малыш»

(надалі – «Правила Конкурсу»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Замовник Конкурсу «Стильный малыш» (надалі - Конкурс) – ТОВ «ЕсСіЕй Хайджин Україна» (надалі - “Замовник”).

1.2. Організатор Конкурсу - ТОВ «Віта Лайн Україна» (надалі – «Організатор»).

1.3. Територія проведення Конкурсу – територія всієї України (надалі –«Територія Конкурсу»).

1.4. Організатор Конкурсу відповідальний за організацію та проведення Конкурсу на веб-сайті www.uaua.info (надалі – «Сайт»).

1.5. Замовник Конкурсу здійснює нагляд за проведенням Конкурсу.

1.6. Організатор Конкурсу несе відповідальність за надання Подарунків для Переможців Конкурсу та вручення Подарунків Переможцям Конкурсу.

1.7. Відповідальність за якість Подарунків Конкурсу несе виробник продукції, який є Подарунком Конкурсу.

1.8. Замовник та Організатор Конкурсу не приймають претензій стосовно визначення Переможців Конкурсу та/або оголошення результатів Конкурсу.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

2.1. Строк проведення Конкурсу – з 15 години за київським часом 20 липня 2012 року по 12 годину за київським часом 20 вересня 2012 року включно.

2.2. Одержати Подарунки переможці Конкурсу можуть з 21 вересня 2012 р. по 21 жовтня 2012 р. (включно).

3. УЧАСТЬ У КОНКУРСІ.

3.1. Учасниками Конкурсу можуть бути будь-які особи, що є громадянами України і проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених в п. 3.2. цих  правил (надалі – «Учасники Конкурсу»).

3.2. Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати в ньому участь наступні особи:

- працівники та представники Замовника/Організатора Конкурсу та будь-яких інших господарюючих суб’єктів, які залучені до підготовки та/або проведення Конкурсу, а також близькі родичі зазначених працівників та представників (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки тощо).

3.3. Участь у Конкурсі обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. Замовник та Організатор Конкурсу не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників та Переможців Конкурсу.

3.4. Участь у Конкурсі означає повну згоду Учасника з усіма умовами цих Правил Конкурсу та передбачає те, що Учасник письмово підтверджує свою згоду на:

- право на зазначення імені та прізвища Учасника стосовно його участі/перемоги в Конкурсі для засобів масової інформації, визначених Замовником;

- передачу Учасником Конкурсу всіх авторських майнових та суміжних прав на матеріали фотографії, надані Учасником для участі в Конкурсі Замовнику.

3.5. Учасник своєю участю у Конкурсі підтверджує, що всі права інтелектуальної власності на Фотографії належать Учаснику і він (Учасник) має всі необхідні згоди та дозволи на використання Фотографій відповідно до умов даного Конкурсу.

4. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ.

Для того, щоб взяти участь у Конкурсі будь-якій особі, що відповідає вимогам Розділу 3 цих Правил і бажає отримати Подарунки Конкурсу необхідно:

4.1. Відвідати Сайт, та зареєструватись, вказавши наступні персональні дані Учасника Конкурсу у спеціальній реєстраційній формі: «email», «логин», «пароль», «имя», «фамилия», «дата  рождения», «страна», «город».

4.2. Завантажити фото до фотогалереї Конкурсу, натиснувши кнопку «Участвовать»/Добавить фото» і заповнивши поле «Название фото».

4.3. На фотографії має бути зображений cтильно одягнутий малюк.

4.4. Фотографія має бути у форматі GIF, PNG, JPEG, розміром не більше 2 мегабайт та іменована ЛАТИНСЬКИМИ буквами.

4.5. Кожен Учасник може завантажити на Сайт не більше однієї Фотографії.

4.6. До участі в Конкурсі НЕ приймаються: (1) фотографії, авторські та інші права на які належать іншим особам; (2) фотографії взяті з мережі Інтернет або інших загальнодоступних ресурсів без відповідного дозволу на використання таких фотографій від автора; (3) фотографії зі збірників, фотобанків та інших ресурсів, дозвіл на використання яких може отримати декілька осіб; (4) фотографії, які містять елементи порнографії, насильства, що ображають честь та гідність будь-яких осіб, які можуть стати причиною збудження соціальної, расової, національної або релігійної ворожнечі, будь-які інші матеріали, які суперечать законодавству України; (5) зображення, які не є фотографіями (малюнки, картинки, відтиски, скріншоти, фотомонтаж, комп’ютерна графіка та інше).

4.7. До публікації на Сайті з метою участі у Конкурсі допускаються лише Фотографії, які пройшли перевірку на відповідність даним Правилам (модерацію). Перевірка (модерація) проводиться Організатором Конкурсу або уповноваженою ним особою протягом 2 (двох) робочих днів з моменту завантаження Фотографії на Сайті. Організатор Конкурсу залишає за собою право відхиляти (видаляти з Сайту) Фотографії, які представлені для участі у Конкурсі (завантажені на Сайт), якщо на думку Замовника чи Організатора вони не відповідають даним Правилам.

4.8. Участь Учасника у Конкурсі, а саме додавання (розміщення) фотографії (фотографій) на Сайті, є підтвердженням Учасником правомірності використання ним такої фотографії (фотографій).

5. ПОДАРУНКИ КОНКУРСУ.

5.1. Фонд Подарунків Конкурсу складається з:

5.1.1. Головний Подарунок: фотоапарат (надалі –«Головний Подарунок»).

5.1.2. Інші Подарунки: 10 наборів підгузників Libero Up & Go(по 4 упаковкикожен).

5.2. Фонд Подарунків Конкурсу обмежений і становить зазначену в п.5.1.цих Правил кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 5.1 цих Правил.

5.3. Подарунки Конкурсу можуть бути отримані Учасниками Конкурсу, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

5.4. Грошові еквіваленти Подарунків не виплачуються. Заміна Подарунків Конкурсу будь-яким іншим благом не допускається.

5.5. Оподаткування вартості Подарунків Конкурсу здійснюється Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Конкурсу самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

6. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ПОДАРУНКИ КОНКУРСУ.

6.1. Після публікації Учасниками Конкурсу Фотографій на Сайті, Учасники Конкурсу, відвідувачі Сайту, можуть голосувати за розміщенні Учасниками Фотографії, натиснувши кнопку «Голосовать».

6.2. Ідентифікація Учасників Конкурсу та користувачів Сайту на Сайті здійснюється шляхом визначення IP-адрес, файлів Cookie браузера, ведення електронного журналу здійснених дій, а також шляхом застосування інших технологій. З однієї IP-адреси можливо здійснити голосування на Сайті за кожну окрему Фотографію – один раз протягом всього періоду проведення Конкурсу.

6.3. Учасники Конкурсу можуть голосувати як за Фотографії інших Учасників, так і за власні.

6.4. Рейтинг голосів відданих на Сайті визначається шляхом підсумку кількості голосів, які надані Учасниками Конкурсу та відвідувачами Сайту на користь відповідної Фотографії, шляхом натиснення кнопки з балами – від одного до п’яти, що розташовані безпосередньо під Фотографією Учасника.

6.5. Підрахунок голосів, відданих за Фотографію кожного Учасника на Сайті, проводиться Організатором та Конкурсу за допомогою спеціального програмного забезпечення Сайту у режимі on-line (під кожноюФотографією на головній сторінці Сайту). Кожний голос зараховується миттєво, при цьому загальна кількість голосів, відданих за відповідну Фотографію, збільшується на 1 (один), а кількість балів – в залежності від обраного балу голосування (від одного до п’яти).

6.6. Організатор Конкурсу визначає 1 (одного) Переможця, що отримає Головний Подарунок, визначений у пункті 5.1.1. даних Правил.

6.7. Замовник та Організатор Конкурсу визначають 10 (десять) переможців з найбільшою кількістю голосів, які отримають Подарунки, визначені у пункті 5.1.2. даних Правил.

6.8. Визначення Переможців Конкурсу відбуватиметься в період з 12-00 години за київським часом 20 вересня 2012 р. по 17-00 годину за київським часом 20 вересня 2012 р. включно, переможці  Конкурсу будуть опубліковані на Сайті Замовника 20 вересня 2012 р.

6.9. Організатор Конкурсу протягом 10 (десяти) робочих днів, після визначення Переможців Конкурсу, зв’яжеться з Переможцями через e-mail Переможця Конкурсу, залишений Переможцем при реєстрації та надасть інструкції з приводу отримання Подарунків.

6.10. Учасникам Конкурсу забороняється вчиняти будь-які дії, направленні на збільшення кількості голосів, або інші дії, направленні на несанкціоновані (не передбачені Правилами Конкурсу) зміни результатів Конкурсу, зокрема: здійснення голосування с однієї IP-адреси більше одного разу, очищення Cookie браузера, та будь-які інші технології збільшення кількості голосів або впливу на результати Конкурсу, незалежно від того, чи відомі такі технології Організатору та/або Замовнику Конкурсу. Всі дії Учасників Конкурсу та відвідувачів Сайту фіксуються в електронному журналі Замовника.

6.11. Учасники Конкурсу, що порушують Правила Конкурсу, зокрема вчиняють будь-які дії, направлені на збільшення кількості голосів або інші дії, направленні на несанкціоновані (непередбачені Правилами Конкурсу) зміни результатів Конкурсу – виключаються з переліку Учасників Конкурсу, а результати участі таких Учасників в Конкурсі анулюються.

7. УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ КОНКУРСУ.

7.1. Подарунки можуть бути отримані Переможцями Конкурсу, які здобули право на їх отримання, тільки на умовах цих Правил.

7.2.Подарунки надаються Переможцям Конкурсу шляхом поштового відправлення  Подарунків на адресу, вказану Переможцем Конкурсу, відповідно до цих Правил. Витрати, пов’язані з поштовим відправленням Подарунків Переможцям Конкурсу несе Організатор Конкурсу.

7.3. Організатор Конкурсу вважається таким, що виконав зобов’язання з передачі Подарунків Переможцям Конкурсу у моменту передачі такого Подарунку до поштового відділення. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неотримання, несвоєчасне отримання Переможцями Конкурсу Подарунків, що сталися не з його вини.

7.4. Для отримання поштою Подарунків Конкурсу, визначених у пункті 5.1. даних Правил, Переможець Конкурсу зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів після визначення переможців Конкурсу надіслати на електронну адресу contest@uaua.info наступну інформацію:

a.) Поштову адресу;

b.) Контактний номер телефону.

7.5. Якщо Переможець Конкурсу не звернеться до Організатора Конкурсу у встановлений п. 7.5. Правил Конкурсу строк або не надасть необхідні дані, передбачені у пункті 7.4. Правил Конкурсу, Організатор має право розпорядитися Подарунками такого Переможця Конкурсу на власний розсуд.

7.6. Організатор має право відмовити Переможцеві Конкурсу в отриманні Подарунків, якщо протягом 10 (десяти) робочих днів після визначення Переможців Конкурсу Організатор Конкурсу не може зв’язатися з Переможцем Конкурсу та/або при перевірці контактних даних Переможця виявляться недостовірні данні.

7.7. Заміна Подарунків, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим чином, не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають. Передача права на отримання Подарунків іншій особі не допускається.

7.8. Отримання Подарунків можливо тільки Переможцями Конкурсу, які будуть мати на це право відповідно до цих Правил Конкурсу, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

7.9. Організатор Конкурсу не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, понесені Переможцем Конкурсу внаслідок використання ним Подарунку.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКІВ КОНКРСУ.

8.1.Приймаючи участь у Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу надає свою згоду на обробку і використання Замовником, Організатором Конкурсу наданих Учасником Конкурсу персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, стать, дату народження, поштову адресу, адресу електронної пошти, IP-адресу, файли cookie, контактний номер телефону, а також інші данні, що надаються Учасником Конкурсу для участі в Конкурсі (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.)

8.2. Кожен Учасник Конкурсу погоджується з тим, що надані ним Персональні данні використовуються Замовником, Організатором та Організатором Конкурсу виключно з метою проведення Конкурсу, на час проведення Конкурсу та будуть знищені після закінчення Конкурсу.

8.3. Приймаючи участь у Конкурсі, кожен Учасник Конкурсу підтверджує, що з моменту початку його участі у Конкурсі він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних і про включення його Персональних даних у базу персональних даних Замовника Конкурсу, з правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.

9. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ КОНКУРСУ.

9.1. Інформування щодо Правил та умов Конкурсу здійснюється за допомогою анонсування Конкурсу та розміщення Офіційних правил Конкурсу на веб-сайті www.uaua.info; розміщення скороченої інформації щодо механіки Конкурсу на рекламних матеріалах, що розміщуються (розповсюджуються) в місцях проведення Конкурсу тощо. Додаткова інформація щодо Конкурсу надається за електронною адресою contest@openmedia.com.ua протягом усього строку проведення Конкурсу.

9.2. Ці Правила Конкурсу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/ Замовником Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором/ Замовником Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Беручи участь в Конкурсі тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Конкурсу і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу та/або отримання Подарунків та інше) вважається відмовою Учасника Конкурсу від участі в Конкурсі та отримання Подарунків Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/ Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.

10.2. Організатор Конкурсу гарантує неупередженість процедури визначення осіб, що здобули право на отримання Подарунків Конкурсу, у відповідності з цими Правилами.

10.3. Результати Конкурсу є остаточними і не підлягають перегляду.

10.4. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними.

10.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора Конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

10.6. Організатор/Замовник Конкурсу не несуть відповідальності за неможливість отримати або скористатися Переможцями Конкурсу Подарунків Конкурсу з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю необхідних документів, а також при відсутності Переможця Конкурсу, неможливості його повідомлення про відповідний Подарунок Конкурсу так, як це вказано вище.

10.7. Організатор/Замовник Конкурсу не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Подарунків Конкурсу Переможцями Конкурсу після їх одержання.Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:
Выгоды от учетной
записи на UAUA.info

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”
вы соглашаетесь правилами пользования
Войти с помощью:
Выгоды от учетной
записи на UAUA.info
Ваш E-mail
указанный при регистрации
Назад
Выгоды от учетной
записи на UAUA.info