Реклама

Профілактичні щеплення дорослих

Профілактичні щеплення дорослих

Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється Кабінетом Міністрів України (додається).

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України.

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа або її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Рекомендовані щеплення (відповідно до Наказу МОЗ України №276 від 31.10.2000 р.)

Щеплення проти

Рекомендовані

Гепатиту А

 • медичним працівникам;
 • дітям та персоналу дитячих дошкільних установах
 • персоналу установ громадського харчування та підприємств харчової промисловості, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування;в
 • військовим, співробітникам МВС, пожежникам, персоналу служб спеціального призначення (оперативні служби);
 • персоналу з обслуговування водоочисних споруд, водопровідних мереж, з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних очисних споруд;
 • персоналу та пацієнтам закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб тощо);
 • персоналу та особам, що перебувають у закладах виконання покарань;
 • студентам медичних навчальних закладів;
 • особам, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної допомоги тощо;
 • особам, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфікованим, особам з венеричними захворюваннями;
 • особам, які часто змінюють сексуальних партнерів, повіям, гомосексуалістам;
 • особам, які подорожують у регіони з високою ендемічністю гепатиту А;
 • особам, які спілкувались з хворим на гепатит А в осередках інфекції;
 • хворим на гемофілію, на хронічні захворювання печінки різної етіології, у т.ч. хворим на гепатити В та С і хронічним носіям вірусу гепатиту В, хворим на неспецифічні гепатити;
 • хворим із скомпрометованою імунною системою

Гепатиту В

 • військовим, співробітникам МВС, пожежникам, персоналу служб спеціального призначення (оперативні служби);
 • персоналу та пацієнтам закритих закладів (психіатричних установ, установ для утримання розумово відсталих осіб тощо);
 • персоналу та особам, що перебувають у закладах виконання покарань;
 • персоналу сфери послуг, що за специфікою своєї професійної діяльності може мати контакт з біологічними рідинами людини (перукарі, персонал салонів краси, масажисти тощо), а також особам, які навчаються за цими спеціальностями;
 • спортсменам;
 • особам, які вживають наркотичні речовини внутрішньовенно, ВІЛ-інфікованим, особам з венеричними захворюваннями;
 • особам, які часто змінюють сексуальних партнерів, повіям, гомосексуалістам;
 • дітям, які не підлягають обов'язковим щепленням, та особам у віці 20-40 років, у першу чергу жінкам;

· хворим на хронічні та онкологічні захворювання, з хронічною печінковою недостатністю;

 • особам, які подорожують у регіони з високою ендемічністю гепатиту В

Грипу

 • усім особам з метою індивідуального захисту згідно з інструкцією про застосування вакцин

Гемофільної типу b інфекції

 • усім дітям, які досягли 2-місячного віку.

Вакцинацію найкраще проводити одночасно з щепленнями проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту

Пневмококової інфекції

 • дітям, старшим за 2 роки, та дорослим з аспленією, інфекції лімфогранулематозом, гемоглобінопатіями, хронічною нирковою недостатністю, серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легенів, хворобами, пов'язаними з обміном речовин, іншими станами з підвищеним ризиком пневмококової інфекції (алкоголізм, цироз печінки тощо);
 • дорослим з порушеннями імунного статусу та особам похилого віку, особливо, які мешкають у інтернатах;
 • ВІЛ - інфікованим особам

Інфекційного захворювання, для імунопрофілактики якого є вакцина, зареєстрована в Україні

 • усім особам, які бажають щепитися поза схемами календаря профілактичних щеплень (розділ 1), можуть це зробити в лікувально-профілактичних закладах або інших медичних установах, що мають офіційний дозвіл на проведення щеплень

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559

 1. Харчова та переробна промисловість
 • Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії
 • Технологи, начальники цехів
 • Працівники всіх виробничих цехів
 • Працівники лабораторій та заквасного відділення
 • Працівники складів, холодильників
 • Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини
 • Медичний персонал
 • Прибиральники приміщень
 • Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях
 • Вантажники
 • Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)
 • Працівники пунктів приймання сирого молока
 1. Тютюнова промисловість
 • Технологи, начальники виробництв, цехів
 • Працівники виробничих дільниць
 • Працівники складів, холодильників
 • Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень
 • Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях
 • Працівники лабораторій
 • Медичний персонал
 1. Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків
 • Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)
 • Продавці
 • Працівники складів, холодильників, експедитори
 • Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень
 • Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання
 1. Ринки
 • Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)
 • Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту
 • Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва
 • Працівники продовольчих складів, холодильників
 • Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання
 1. Підприємства громадського харчування
 • Адміністрація
 • Завідуючі виробництвом
 • Кухарі та кухонні працівники
 • Кондитери
 • Офіціанти
 • Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті
 • Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній
 • Водії автоліфтів
 • Шипчандлери
 • Працівники вагонів-ресторанів, камбузів
 • Працівники складів, холодильників
 • Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень
 • Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях
 • Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт), і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах
 1. Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів)
 • Завідуючі
 • Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники)
 1. Загальноосвітні навчальні заклади
 • Адміністрація
 • Викладачі, вчителі, вихователі
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший педагогічний і технічний персонал
 1. Позашкільні навчальні заклади
 • Адміністрація
 • Викладачі, вчителі, вихователі
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший педагогічний і технічний персонал
 1. Професійно-технічні навчальні заклади
 • Адміністрація
 • Викладачі, вчителі, вихователі
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший педагогічний і технічний персонал
 • Учні перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду
 1. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
 • Студенти перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду
 1. Притулки для неповнолітніх
 • Адміністрація
 • Викладачі, вчителі, вихователі
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший педагогічний і технічний персонал
 1. Дитячі і підліткові оздоровчі (сезонні) заклади
 • Адміністрація
 • Викладачі, вчителі, вихователі
 • Медичний персонал
 • Працівники харчоблоків
 • Інший педагогічний і технічний персонал
 1. Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)
 • Адміністрація
 • Вихователі, помічники вихователів
 • Медичний персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал)
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 • Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів
 • Працівники дитячих молочних кухонь
 1. Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених
 • Адміністрація
 • Медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал)
 • Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

 1. Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки
 • Приймальники
 • Пральники, прасувальники
 1. Перукарні, косметичні та масажні кабінети
 • Адміністрація
 • Перукарі
 • Манікюрниці
 • Педикюрниці
 • Косметики
 • Масажисти
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Лазні, сауни
 • Адміністрація
 • Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Готелі
 • Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування
 • Чергові
 • Покоївки
 • Кастелянки
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Гуртожитки
 • Адміністрація
 • Вихователі
 • Кастелянки
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Спортивно-оздоровчі комплекси
 • Адміністрація
 • Тренери
 • Інструктори
 • Медичний персонал
 • Працівники басейнів та лікувальних ванн
 • Інженери
 • Техніки
 • Прибиральники
 • Обслуговуючий персонал
 1. Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)
 • Гримери
 • Костюмери
 • Обслуговуючий персонал
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Розважальні заклади
 • Обслуговуючий персонал
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Підприємства фармацевтичної промисловості
 • Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії
 • Фасувальники
 • Гранулювальники
 • Оператори
 • Приймальники
 • Апаратники
 • Провізори
 • Інженери
 • Техніки
 • Таблетувальники
 • Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень
 1. Водоочисні та каналізаційні споруди
 • Адміністрація
 • Працівники цехів
 • Працівники лабораторій
 • Інженери
 • Техніки
 • Технічний персонал, в тому числі прибиральники приміщень
 • Робітники, безпосередньо причетні до водопостачання та збору стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках
 1. Метрополітен
 • Контролери
 • Прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену
 1. Транспортно-дорожній комплекс (автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі)
 • Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водії автобусів, члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден
 • Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій
 • Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах у портах та на автостанціях
 • Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій
 • Мийники літальних апаратів
 • Працівники з приймання та видачі вантажу

(рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту)

 • Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад
 • Бортпровідники всіх видів транспорту
 • Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу
 • Працівники рефрижераторних поїздів та секцій
 • Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту
 • Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники
 1. Рибне господарство
 • Члени екіпажів суден
 • Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах
 • Рибалки, які займаються прибережним ловом
 • Працівники рибоприймальних пунктів
 1. Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин
 • Тваринники
 • Працівники тваринницьких ферм
 • Працівники цехів виготовлення кормів
 • Оператори машинного доїння
 • Оператори штучного запліднення тварин
 1. Приватні послуги вдома
 • Репетитори, гувернантки, доглядальниці, прибиральниці, кухарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти

Юридична консультація ВЖНДО «Дія»

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад