Реклама

Санаторно-курортне забезпечення у Збройних Силах України

Санаторно-курортне забезпечення у Збройних Силах України

1. Загальні положення.

До санаторіїв Збройних Сил України на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються:

  - особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани) Збройних Сил України;
  - особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;
  - особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, відряджені до органів виконавчої влади та цивільних установ із залишенням їх на військовій службі;
  - особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), особи рядового, сержантського і старшинського складу надстрокової служби та військової служби за контрактом, які перебувають у запасі або переведені у відставку, пенсійне забезпечення яких здійснюється Міністерством оборони України (пенсіонери Міністерства оборони України - ветерани військової служби);
  - військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, курсанти військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи (далі - курсанти ВНЗ), для продовження лікування в спеціалізованих санаторіях відповідно до висновку госпітальних військово-лікарських комісій (далі - ГВЛК);
  - члени сімей осіб, зазначених в абзацах першому, другому, третьому цього пункту, а також пенсіонерів Міністерства оборони України - ветеранів військової служби;
  - працівники Збройних Сил України.

Термін лікування у кліматичних та бальнеологічних санаторіях - 21 день, центрі (відновлювального лікування) Сакського центрального військового клінічного санаторію - до 45 днів. За бажанням особи, яка прибула на санаторне лікування, термін путівки з письмового дозволу начальника санаторію може бути скорочений з 21 до 12 днів з відповідною оплатою.

Військовослужбовці, пенсіонери Міністерства оборони України, члени їх сімей можуть скористатись санаторно-курортним лікуванням з оплатою путівок на пільгових умовах не більше двох разів протягом року загальним терміном до 24 днів.

Видача путівок проводиться тільки за їх прямим призначенням:
  - для військовослужбовців (пенсіонерів Міністерства оборони України);
  - членів їх сімей;
  - працівників Збройних Сил України.

Змінювати дату заїзду до санаторіїв та призначення путівки забороняється.

Військовослужбовці, пенсіонери Міністерства оборони України, члени їх сімей, які використали протягом року своє право на санаторно-курортне лікування на пільгових умовах, можуть бути за медичними показаннями направлені на повторне санаторне лікування у поточному році з дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України на підставі висновку ГВЛК з оплатою цими особами повної вартості (собівартості) санаторної путівки.

Із загальної кількості санаторних путівок, які призначаються для військовослужбовців, пенсіонерів Міністерства оборони України, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, виділяються:
  - для військовослужбовців, пенсіонерів Міністерства оборони України - до 50 % путівок;
  - для членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України - до 45 % путівок;
  - для працівників Збройних Сил України - до 5 % путівок.

Путівки для працівників Збройних Сил України розподіляються за участю профспілкової організації за місцем їх роботи.
У разі необхідності направлення хворих на лікування до спеціалізованих санаторіїв, які відсутні у складі Збройних Сил України, з дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України здійснюється закупівля санаторних путівок до оздоровниць Міністерства охорони здоров'я України, інших органів виконавчої влади або організацій з наданням їх на пільгових умовах оплати.

2. Порядок відбору та направлення на санаторно-курортне лікування

Санаторно-курортне лікування як одна з ланок загальної системи лікувально-профілактичних заходів має бути тісно пов'язаним з попереднім лікуванням у військовому госпіталі та поліклініці. Висновок про потребу в санаторно-курортному лікуванні і сам вибір санаторію здійснюється з урахуванням результатів медичного обстеження, даних динамічного лікарського спостереження та лікування.

Санаторне лікування доцільно проводити у звичних для хворого кліматичних умовах, у санаторіях, розташованих неподалік від його постійного місця проживання. Це стосується перш за все хворих з вираженими формами захворювань, які згідно з медичними показаннями можуть направлятися тільки до місцевих санаторіїв відповідного профілю.

Хворий, який направляється на лікування, повинен мати медичну книжку (для військовослужбовців) або санаторно-курортну карту за зразком, встановленим Міністерством охорони здоров'я України (для пенсіонерів Міністерства оборони України, працівників Збройних Сил України, членів сімей військовослужбовців) з даними обстеження і лікарського спостереження.

Перед направленням до санаторію в медичній книжці або санаторно-курортній карті в обов'язковому порядку відображаються дані консультації спеціалістів, що підтверджують діагноз.

Відбір військовослужбовців, членів їх сімей, а також працівників Збройних Сил України, яким необхідне санаторно-курортне лікування, здійснюється санаторно-відбірковими комісіями (далі – СВК) військових частин і гарнізонів.

Відбір на санаторно-курортне лікування пенсіонерів Міністерства оборони України здійснюється СВК військових комісаріатів згідно з висновком лікувально-профілактичних закладів за місцем їх проживання, а тих пенсіонерів, які прикріплені на медичне обслуговування у лікувально-профілактичних закладах Збройних Сил України, - згідно з висновками цих закладів.

Військовослужбовці, ветерани військової служби можуть направлятись для проведення медичної реабілітації у відповідні відділення санаторіїв Збройних Сил України.

Військовослужбовці, які отримали поранення та травми, за наявності медичних показань направляються до центру (відновлювального лікування) Сакського центрального військового клінічного санаторію.

Відбір військовослужбовців на реабілітаційне лікування до санаторіїв Збройних Сил України здійснюється ГВЛК у порядку переведення із госпіталів.

Пенсіонери Міністерства оборони України - інваліди з наслідками захворювань та травм спинного мозку - направляються до центру (відновлювального лікування) Сакського центрального військового клінічного санаторію військовими комісаріатами після попередньої оплати вартості лікування за рахунок коштів, які виділяються їм Головним фінансово-економічним управлінням Міністерства оборони України.

Попереднє спеціальне медичне обстеження дітей військовослужбовців здійснюється за місцем їх проживання у відповідних диспансерах, клініках, дитячих та інших лікувально-профілактичних закладах.

СВК проводить розгляд та оформлення документів для санаторно-курортного лікування тільки осіб, які прикріплені до даної комісії.

Забороняється направляти хворих до санаторіїв Збройних Сил України без рішення СВК військових частин, військкоматів.

Особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, якщо їх діяльність пов'язана із систематичним впливом несприятливих факторів і особливими умовами військової служби, особи з ненормованим робочим днем і тижнем направляються до санаторіїв у першу чергу.

Військовослужбовці строкової служби, курсанти ВНЗ за наявності прямих медичних показань можуть бути направлені за рішенням ГВЛК для подальшого лікування до санаторіїв Збройних Сил України центрального підпорядкування тільки з дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України, а до санаторіїв, підпорядкованих головним командуванням видів Збройних Сил України та оперативних командувань, - з дозволу відповідного начальника медичної служби.

На підставі даних попереднього медичного обстеження і даних карт санаторно-курортного відбору (медичних книжок) СВК проводить остаточний відбір хворих для санаторного лікування (з урахуванням термінів їх відпусток), робляться відповідні записи в медичних книжках військовослужбовців, на пенсіонерів Міністерства оборони України і членів сімей військовослужбовців оформляються санаторно-курортні карти.

Начальник медичної служби військової частини на підставі висновку СВК з дозволу командира військової частини видає відібраному на санаторне лікування військовослужбовцю оформлену санаторну путівку і медичну книжку (пенсіонеру Міністерства оборони України, члену сім'ї військовослужбовця або пенсіонера Міністерства оборони України, працівнику Збройних Сил України - санаторну путівку і санаторну карту).

3. Документи, необхідні в разі направлення до санаторіїв Збройних Сил України
Документом, що дає право на розміщення хворого в санаторії, є санаторна путівка, заповнена та завірена печаткою СВК. Крім путівки, особи, які прибувають до санаторію, пред'являють:
  особи офіцерського складу, прапорщики (мічмани), а також особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - паспорт та посвідчення особи, медичну книжку, відпускний квиток;
  військовослужбовці строкової служби, курсанти ВНЗ - військовий квиток, продовольчий атестат, медичну книжку;
  пенсіонери Міністерства оборони України - санаторно-курортну карту, паспорт, посвідчення ветерана війни (військової служби) та пенсійне посвідчення, де в розділі для особливих відміток повинно бути вказано про те, що він (вона) користується правом на пільгове санаторно-курортне лікування в санаторіях Збройних Сил України;
  працівники Збройних Сил України - паспорт, санаторно-курортну карту та довідку з місця роботи;
  члени сімей військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України - паспорт (діти - свідоцтво про народження та його копію), санаторно-курортну карту, довідку про родинне відношення до голови сім'ї, видану військовою частиною (військовим комісаріатом), а діти старше 16 років - довідку з місця навчання.
Якщо член сім'ї військовослужбовця або пенсіонера Міністерства оборони України прибув до санаторію разом з головою сім'ї і вписаний у його відпускний квиток, паспорт (посвідчення особи), то в цьому випадку пред'явлення довідки про родинне відношення до голови сім'ї не потрібне. У такому разі в приймальному відділенні санаторію на путівці члена сім'ї записується номер відпускного квитка або серія і номер паспорта (посвідчення особи) голови сім'ї, ким і коли документ виданий.

На дітей віком від 5 до 14 років, які прибули до санаторію разом з батьками, крім вищезазначених документів, пред'являються довідки:
  - про відсутність у дитини протипоказань для направлення до санаторіїв;
  - про відсутність контакту з хворим інфекційною хворобою за останні три тижні, видану за місцем проживання або навчання;
  - про щеплення.

Наказом начальника санаторію фіксується прибуття дітей разом з батьками.

4. Порядок відбору та направлення хворих на реабілітаційне лікування

Медична реабілітація - це спеціалізований етап відновлювального лікування. Лікувально-профілактичні заходи на цьому етапі спрямовані на морфологічне та функціональне відновлення значно знижених або тимчасово втрачених функцій органів і систем хворого шляхом застосування спеціальних лікувальних заходів.

На санаторний етап реабілітаційного лікування направляються хворі з військових госпіталів для продовження лікування та медичної реабілітації відповідно до затверджених начальником Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальником медичної служби Збройних Сил України показань.

Медична реабілітація військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України, які переведені до санаторію безпосередньо з госпіталів, здійснюється безоплатно.

Підставою для направлення до санаторію в таких випадках є:
  - обов'язкове попереднє госпітальне лікування;
  - наявність прямих медичних показань, з яких випливає, що лікування в санаторії є більш ефективним, завершальним етапом госпітального лікування.

Хворі направляються на реабілітаційне лікування з такими документами:
 1. направлення;
 2. витяг з історії хвороби;
 3. висновок ГВЛК;
 4. санаторна путівка;
 5. медична книжка;
 6. посвідчення особи (військовий квиток);
 7. паспорт.

Військовослужбовці, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань", крім вищезазначених документів, пред'являють у санаторії продовольчий атестат.

На пенсіонерів Міністерства оборони України, які працюють, після прибуття до санаторію повинен бути оформлений згідно з установленим порядком листок непрацездатності на весь період реабілітаційного лікування.

Термін лікування хворих у центрі (відновлювального лікування) Сакського центрального військового клінічного санаторію визначається рішенням його ВЛК, але не повинен перевищувати 45 днів. Продовження максимального терміну лікування або повторне протягом року направлення на реабілітаційне лікування може здійснюватись за рішенням ГВЛК з дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України.

5. Порядок відбору хворих до спеціалізованих відділень Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію

Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій приймає на лікування хворих дітей до спеціалізованих відділень психоневрологічного, ортопедичного профілів, у відділення "Мати і дитина" віком від 3 до 14 років та у відділення респіраторних алергозів - від 5 до 14 років.

Попередній відбір хворих проводиться СВК при військових частинах (військових комісаріатах), а також за місцем проживання у відповідних диспансерах, поліклініках та інших дитячих медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України.

У відділення "Мати та дитина" приймаються діти з батьками. Показаннями для направлення у відділення є середньоважкі й важкі захворювання центральної та периферійної нервової системи, опорнорухомого апарата, бронхіальна астма та інші респіраторні алергози в дітей, які потребують постійного догляду.

У відділенні батьки можуть отримати лікування з приводу хронічних неврологічних захворювань, захворювань опорно-рухомих органів, хронічних неспецифічних захворювань легенів, гінекологічних захворювань.

СВК санаторію на підставі поданих документів за наявності показань приймає рішення про направлення хворого до санаторію і визначає термін виклику на лікування.

На підставі рішення СВК у санаторії оформляється санаторна путівка, що надсилається на адресу командира військової частини або батьків дитини за місяць до терміну заїзду на лікування.

Централізованим шляхом путівки до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію не розподіляються.

При прийманні дитини в санаторії подаються: санаторна путівка, свідоцтво про народження, виписка з історії хвороби з даними клініко-лабораторного обстеження (давністю не більше одного місяця), висновок лікаря-дерматолога про відсутність заразних захворювань шкіри, довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими за місцем проживання, у дитячому садку (школі).

Батьки, що супроводжують дитину, за свою путівку сплачують:
 • батько (мати) - військовослужбовець, ветеран військової служби - 25 % вартості путівки;
 • мати (батько) - член сім'ї військовослужбовця, ветерана військової служби - 50 % вартості путівки.

  6. Порядок приймання до санаторіїв Збройних Сил України, виписування, продовження терміну лікування в санаторіях

  Хворі приймаються до санаторіїв і виписуються з них у терміни, зазначені в санаторних путівках.

  Не дозволяється зміна призначення і терміну дії санаторної путівки в санаторіях центрального підпорядкування без дозволу начальника Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальника медичної служби Збройних Сил України, а в санаторіях, підпорядкованих головним командуванням видів Збройних Сил України, оперативним командуванням, - начальника відповідної медичної служби.

  За наявності вільних місць начальнику санаторію надається право приймати хворих не більше ніж за 5 днів раніше терміну, указаного в санаторній путівці. Особи, які запізнилися на 1-5 днів, приймаються до санаторію без відновлення терміну путівки. При цьому вартість путівки сплачується ними повністю.

  У випадках, коли запізнення пов'язане з хворобою або із затриманням на шляху слідування з незалежних від особи причин, начальнику санаторію дозволяється відновлювати термін санаторної путівки до п'яти днів за довідками, виданими відповідними установами. Особи, які запізнилися до санаторію більше ніж на 5 днів, на лікування не приймаються.

  До Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію дітей привозять і супроводжують із санаторію батьки або особи, які їх замінюють.

  Термін лікування в санаторії за наявності медичних показань може бути продовжений начальником санаторію тільки за рішенням ВЛК санаторію на термін не більше 10 днів, а в санаторії для хворих на туберкульоз - загальним терміном санаторного лікування не більше 60 днів.

  Під час виникнення у хворих та відпочиваючих, які користуються правом на пільгове санаторне лікування в санаторіях Збройних Сил України, раптових гострих захворювань, що не дають змоги їх госпіталізувати внаслідок нетранспортабельності, останні після закінчення терміну санаторної путівки перебувають у санаторії безоплатно до моменту можливості транспортування та переведення їх до госпіталю (лікарні).

  Особи, які придбали санаторні путівки до санаторіїв Збройних Сил України за договірними цінами, у разі виникнення раптового захворювання у період перебування в санаторії сплачують за додаткові дні лікування власні кошти або розраховуються в іншому порядку, передбаченому умовами угоди, укладеної між суб'єктом підприємницької діяльності та санаторієм.

  У разі продовження терміну лікування за медичними показаннями одному з подружжя, яке разом перебуває в санаторії, другому (чоловікові, дружині), на його прохання дозволяється продовжувати перебування в санаторії після закінчення терміну лікування з оплатою з розрахунку повної вартості санаторної путівки.

  У разі короткочасного переведення хворих за медичними показаннями із санаторію до лікувального закладу, тимчасового від'їзду їх за викликом командування або в разі непередбачених сімейних обставин (раптове тяжке захворювання близького родича - дружини, чоловіка, дітей, батьків тощо) з наступним поверненням до санаторію дозволяється відновлювати не використані за санаторною путівкою дні лікування відповідним наказом по санаторію.

  У разі виписування хворих, які прибули з продовольчими атестатами, дата зняття їх з харчування вказується, виходячи з фактичного часу перебування в санаторії.

  Про всі направлення до санаторію хворих з протипоказаннями начальник санаторію сповіщає за встановленою формою начальника медичної служби (за підпорядкуванням санаторію), начальника медичної служби головного командування виду Збройних Сил України, оперативного командування, звідки прибув хворий.

  Хворі, які прибувають до санаторіїв з протипоказаннями, установленими ВЛК санаторію, на лікування не приймаються.

  7. Порядок відпочинку в санаторіях Збройних Сил України військовослужбовців з дітьми

  До санаторіїв Збройних Сил України для дорослих приймаються на відпочинок та оздоровлення діти осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, діти пенсіонерів Міністерства оборони України віком від 5 до 18 років, які мають право на санаторно-курортне забезпечення у цих санаторіях за санаторними путівками для членів сімей. Вони розміщуються в кімнаті разом з батьками за рахунок додаткового розгортання місць.

  Діти в санаторіях забезпечуються харчуванням, білизною, спортивним інвентарем, невідкладною медичною допомогою. З ними організовується та проводиться культурно-масова та спортивна робота, обладнуються дитячі майданчики.

  8. Порядок розрахунків за санаторні путівки <

  Розмір плати за санаторні путівки визначається начальником Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України - начальником медичної служби Збройних Сил України за розрахунками, поданими начальниками санаторіїв, узгоджується з Головним фінансово-економічним управлінням Міністерства оборони України і оголошується наказом Міністра оборони України.

  Санаторні путівки до санаторіїв з оплатою 25 % їхньої вартості видаються:
   - особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі відрядженим до органів виконавчої влади та інших цивільних установ із залишенням на військовій службі;
   - ветеранам військової служби;
   - членам сімей осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а саме: дружині (чоловікові), дітям до 18 років.

  З оплатою 50 % вартості санаторні путівки до санаторіїв видаються членам сімей військовослужбовців, ветеранів військової служби, у тому числі дітям віком від 5 до 18 років - до санаторіїв для дорослих.

  До членів сімей, які мають право на отримання такої путівки, належать:
   дружина (чоловік);
   неповнолітні діти;
   повнолітні діти - учні та студенти з денною формою навчання середніх та вищих навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

  Належність до членів сім'ї та вік підтверджуються довідкою кадрового органу військової частини, військового комісаріату за місцем обліку, а факт навчання - довідкою навчального закладу.

  Путівки до санаторіїв видаються безоплатно:
   1. Військовослужбовцям строкової служби, курсантам ВНЗ - за висновками ГВЛК.
   2. Особам офіцерського складу, прапорщикам (мічманам), а також особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та є: учасниками бойових дій; інвалідами війни; учасниками війни - 1 раз на 2 роки; особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 1 раз на 2 роки; особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

   3. Особам з числа пенсіонерів Міністерства оборони України, зазначеним у пункті 102 Положення про порядок призначення та виплати в Міністерстві оборони України державних пенсій і допомог військовослужбовцям та членам їх сімей, затвердженого наказом Міністра оборони України від 8 серпня 1994 року N 205, із змінами і доповненнями.

   4. Дітям осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), а також осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та пенсіонерів Міністерства оборони України, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, - до Євпаторійського центрального дитячого клінічного санаторію.

   5. Хворим на туберкульоз військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони України, які мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, членам їх сімей (за винятком членів сімей військовослужбовців строкової служби).

  Інваліди I групи всіх категорій (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, яким видається путівка терміном лікування на 45 днів) у разі направлення на санаторно-курортне лікування забезпечуються безоплатною путівкою і на супровідну особу за наявності висновку лікувально-профілактичного закладу про необхідність супровідника. На путівці військовим комісаром робиться помітка: "Супровідник". Якщо інвалід I групи їде на лікування без супровідника, він повинен мати довідку лікувально-профілактичного закладу про те, що може обслуговувати себе самостійно.

  Військовослужбовцям, членам їх сімей, працівникам військових формувань, утворених відповідно до законів України, путівки до санаторіїв Збройних Сил України надаються на підставі укладених угод між Головним військово-медичним управлінням Міністерства оборони України та медичною службою відповідного військового формування або окремих звернень до Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України за підписом відповідного начальника медичної служби.

  Особам, які не користуються правом на лікування в санаторіях Збройних Сил України, санаторні путівки реалізуються санаторіями за договірними цінами, але не нижче їх собівартості.

  За надання одній особі або сім'ї палати (номера) з поліпшеними умовами розміщення стягується додаткова плата, розмір якої оголошується відповідним наказом Міністра оборони України.

  Повернення грошей хворим за невикористані дні лікування у разі дострокового від'їзду із санаторію здійснюється:
   - у разі відкликання з відпустки в установленому чинним законодавством України порядку;
   - за сімейними обставинами та з інших поважних причин, які підтверджені відповідними документами (телеграма, лист тощо);
   - на підставі повідомлення про раптове захворювання (смерть) близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків) або осіб, які перебувають на утриманні;
   - у зв'язку з переведенням до госпіталю (лікарні).

  У цих випадках гроші повертаються й іншим членам сім'ї, якщо вони вибувають із санаторію.

  Юридична консультація ВЖНДО «Дія»

 • Новости партнеров
  Загрузка...

  Последние новости

  ВХОД или регистрация


  Забыли пароль?
  Войти с помощью:

  Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

  Нажимая “Зарегистрироваться”,
  вы соглашаетесь с правилами пользования
  Войти с помощью:
  Введите ваш E-mail,
  указанный при регистрации
  Назад