Реклама

Порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами

Порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами
Толстоухова Наталiя

Інструкція про порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами визначає порядок забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, засобами пересування, індивідуальними пристроями та іншими засобами реабілітації (надалі - протезно-ортопедичні вироби) інвалідів, пенсіонерів та інших громадян України з ушкодженнями і захворюваннями опорно-рухового апарату, а також іншими захворюваннями, що викликають потребу в ортопедичній допомозі.

Виготовлення протезно-ортопедичних виробів для громадян України здійснюють казенні та державні протезно-ортопедичні підприємства Міністерства праці та соціальної політики України, а також підприємства, майстерні інших форм власності.

Інваліди, пенсіонери й інші громадяни України, які мають право на безплатне забезпечення протезно-ортопедичними виробами відповідно до чинного законодавства, забезпечуються ними за рахунок коштів державного бюджету та Фонду України соціального захисту інвалідів через Промислове об'єднання "Укрпротез" (далі - об'єднання "Укрпротез").

Види протезно-ортопедичних виробів, якими забезпечують громадян казенні та державні протезно-ортопедичні підприємства:

 • протези верхніх і нижніх кінцівок та пристосування до них;
 • чохли на кукси;
 • шкіряні рукавички на протези верхніх кінцівок;
 • ортопедичні апарати;
 • корсети;
 • тутори;
 • бандажні вироби;
 • обтуратори;
 • реклінатори;
 • протези молочних залоз із ліфом для них;
 • відвідні пристосування при вроджених вивихах стегна;
 • ортопедичні штани;
 • ортопедичне взуття;
 • взуття на протези;
 • коляски для пересування;
 • палиці;
 • милиці;
 • інші індивідуальні пристрої для компенсації втрачених функцій опорно-рухового апарату або користування з лікувально-профілактичною метою.


 • Протезами очей, зубів, щелеп, слуховими і голосоутворювальними апаратами, ендопротезами, сечо- та калоприймачами й іншими засобами медичної реабілітації громадян забезпечують спеціалізовані заклади Міністерства охорони здоров'я України.

  Потребу інвалідів та інших громадян в протезуванні та засобах пересування визначають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) або лікувально-профілактичні установи Міністерства охорони здоров'я України.

  Казенні та державні протезно-ортопедичні підприємства (цехи, дільниці) Міністерства праці та соціальної політики України в зоні своєї діяльності приймають замовлення від інвалідів та інших осіб (незалежно від місця одержання пенсії, роботи, служби, навчання), в тому числі від тих, які перебувають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих будинках і школах-інтернатах, в лікувально-профілактичних закладах, здійснюють загальну реєстрацію та облік інвалідів й інших осіб, які мають право на безплатне забезпечення протезно-ортопедичними виробами відповідно до чинного законодавства, за єдиною системою (банком даних).

  Якщо казенне або державне протезно-ортопедичне підприємство з будь-яких причин не може виготовити замовлений протезно-ортопедичний виріб, то воно за погодженням з об'єднанням "Укрпротез" та за згодою замовника направляє його для протезування на інше протезно-ортопедичне підприємство або в Науково-дослідний інститут з проблем соціального захисту населення.

  Особи, які згідно з висновком МСЕК або лікувально-профілактичної установи потребують протезно-ортопедичних виробів, для оформлення замовлення на їх виготовлення мають звернутися в медичний відділ казенного або державного протезно-ортопедичного підприємства (цех, дільницю), до працівників виїзної медико-технічної бригади або управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад за місцем проживання.

  Приймання замовлень у інвалідів, пенсіонерів та інших громадян за місцем проживання здійснюється спеціалістами медико-технічних бригад казенних та державних протезно-ортопедичних підприємств (цехів, дільниць) за графіком, узгодженим із відповідними управліннями соціального захисту населення.

  При оформленні замовлення на виготовлення протезно-ортопедичних виробів та його оплаті громадяни повинні подати такі документи:

 • паспорт або документ, що його замінює, свідоцтво про народження (для дітей до 16 років);
 • довідку медико-соціальної експертної комісії або направлення лікувально-профілактичної установи на протезування;
 • посвідчення інваліда, пенсіонера чи інший документ, який посвідчує право на пільги.


 • Громадяни, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах і потребують первинного протезування, замість довідки МСЕК подають довідку про потребу в протезуванні, підписану керівником цього закладу та завірену печаткою.

  Готовий протезно-ортопедичний виріб видається особисто замовнику з обов'язковою приміркою; в окремих випадках допускається видача виробу, що не потребує примірки, іншій особі за наявності доручення на його одержання.

  До кожного виданого замовнику протезно-ортопедичного виробу підприємство видає керівництво з експлуатації з талоном на гарантійний ремонт.

  Забезпечення населення протезно-ортопедичними виробами

  Протезно-ортопедичними виробами забезпечуються безплатно за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на соціальний захист населення:
 • інваліди всіх категорій незалежно від факту призначення і виду одержуваної пенсії;
 • пенсіонери незалежно від виду одержуваної пенсії;
 • особи похилого віку;
 • діти до 16 років;
 • підопічні будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів та дітей;
 • підопічні дитячих будинків і шкіл-інтернатів;
 • особи, які навчаються в загальноосвітніх, професійних, навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна форма навчання);
 • особи, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах на стаціонарному лікуванні, потребують протезно-ортопедичної допомоги і не мають групи інвалідності;
 • жінки, які потребують протезування молочних залоз.


 • Особи, які не належать до перелічених категорій громадян, протезно-ортопедичні вироби купують за готівку.

  Зазначені громадяни протезно-ортопедичні вироби отримують у такій кількості і на такі строки:

  1. Протези та апарати нижніх і верхніх кінцівок, тутори, корсети, спиноутримувачі - по 1 шт. на 2,5 року (з проведенням у разі потреби необхідного ремонту або відновлення косметики); дітям до 16 років - у міру зростання.

  2. Протези та апарати нижніх і верхніх кінцівок, тутори, корсети, спиноутримувачі, виготовлені за сучасними технологіями та з використанням імпортних напівфабрикатів та комплектуючих, - по 1 шт. на 3 роки.

   В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна туторів та корсетів раніше встановленого строку.

   Остаточне рішення щодо забезпечення протезно-ортопедичними виробами приймає заступник директора протезно-ортопедичного підприємства з медичної роботи або начальник медичного відділу об'єднання "Укрпротез".

   Працюючим інвалідам і пенсіонерам, особам похилого віку, особам, які навчаються в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна і вечірня форми навчання), зазначені протезно-ортопедичні вироби видаються по 1 шт. на 2 роки при поданні довідки про роботу або навчання.

   Дозволяється видавати одночасно 2 протези на 4 роки.

   До робочого протеза руки можуть видаватися насадки (пристрої), потрібні для виробничої діяльності й побуту.

   Чохли для упакування протезів рук і ніг, апаратів, корсетів і туторів видаються одночасно з виробами - 1 чохол на 1 виріб.

   Запис про видачу чохлів, рукавичок та пристроїв робиться в карті протезування у встановленому порядку.

  3. Протези рук із біоелектричною або міотонічною системою управління - 1 шт. на 3 роки; працюючим інвалідам - 1 шт. на 2 роки.

  4. Парні протези й апарати кінцівок при двосторонній ампутації кінцівок або ураженні опорно-рухового апарату - 1 комплект на 1 рік.

  5. Ортопедичні штани при двобічній екзертикуляції тазостегнових суглобів, двобічних куксах стегна довжиною до 10 см або при наявності протипоказань до користування протезами (незалежно від довжини кукси) - 1 шт. на 1 рік. За наявності протипоказань на користування протезами ортопедичні штани видаються незалежно від довжини кукси.

  6. Протези ніг для купання - 1 шт. на 3 роки.

  7. Бандажі грижові та лікувальні, текстильні корсети, реклінатори, вкладні черевички - 1 шт. на 1 рік.

  8. Шкіряні рукавички на протези рук при користуванні активними протезами - 1 пара на 1 рік, при користуванні косметичними протезами - 1 пара на 2 роки.

   Шкіряні рукавички на деформовані верхні кінцівки інвалідів - 1 пара на 2 роки.

  9. Чохли на кукси ніг особам, які користуються протезами ніг, - 2 шт. вовняних і 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.

  10. Чохли на кукси рук особам, які користуються протезами рук, - 2 шт. бавовняних на 1 рік на кожну куксу.

  11. Милиці й палиці - у комплектності, що визначає лікар медичного відділу підприємства: милиці - на 3 роки, палиці - на 2 роки. Інвалідам без однієї ноги, які не користуються протезами, милиці - на 1 рік.

  12. Косметичні оболонки (запасні) на активні протези рук і ніг - по 1 шт. на протез.

  13. Елемент опорний вологовбиральний - 1 шт. або опорні подушки - 2 шт. до протеза.

   Вкладні пристрої (ортопедичні устілки): інвалідам з однобічною ампутацією ніг - 2 півпари на 1,5 року, дітям до 16 років за висновком лікувального закладу або лікаря медичного відділу підприємства - 2 пари на 1,5 року.

  За наявності направлення лікувального закладу безплатно видаються:

  Жінкам:

 • Протези молочних залоз: при односторонній ампутації - 1 шт. на 1 рік, при двосторонній - 2 шт. на 1 рік вітчизняного виробництва або 1 шт. на 1,5 року при однобічній ампутації, при двобічній - 2 шт. на 1,5 року імпортного виробництва.
 • Ліф для кріплення протеза молочної залози - 1 шт. на 1 рік вітчизняного виробництва або 1 шт. на 1,5 року імпортного виробництва.


 • Дітям:
  Абдукційні пристрої (апарати Гневковського і Шнейдерова, шинки Віленського, стремена Павлика, профілактичні штанці та ін.) - в міру зростання.

  Забезпечення населення ортопедичним взуттям

  3.1. Забезпечення населення ортопедичним взуттям, взуттям на протези та апарати ніг, а також при таких захворюваннях опорно-рухового апарату:
 • при деформаціях стопи, що потребує виготовлення взуття за гіпсовим зліпком або на спеціальних копилах;
 • при падучій стопі;
 • при укороченні ноги більше 3 см (дітям до 16 років - більше 2 см);
 • при ампутації стопи за Лісфранком, Шопаром, Гаранжо;
 • при різко вираженій деформації стопи - варусній, вальгусній з відхиленням першого пальця III ступеня;
 • при облітеруючому ендартеріїті (атеросклерозі) однієї або двох ніг III ступеня при наявності трофічних виразок;
 • при слоновості однієї або двох ніг;
 • при збільшенні головок перших плюсневих кісток;
 • при різних розмірах стоп (різниця в 2 см і більше);
 • при вродженій клишоногості і плоско-вальгусній установці стоп у дітей провадиться на підставі висновку МСЕК, лікувально-профілактичного закладу, медичного відділу казенного або державного протезно-ортопедичного підприємства (на протези й апарати ніг).


 • 3.2. Ортопедичне взуття, взуття на протези, апарати (ортези) і взуття на гумках видається безплатно за рахунок коштів, передбачених у бюджеті на соціальний захист населення:
 • працюючим інвалідам війни і прирівняним до них інвалідам (при поданні довідки про роботу) - 2 пари на рік;
 • не працюючим - 2 пари на 2 роки;
 • працюючим інвалідам незалежно від виду одержуваної пенсії (крім інвалідів війни і прирівняних до них інвалідів) - 1 пара на 1 рік;
 • не працюючим - 1 пара на 1,5 року;
 • дітям до 16 років - 2 пари на 1 рік;
 • підопічним будинків-інтернатів для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - 2 пари на 1,5 року;
 • підопічним дитячих будинків і шкіл-інтернатів - 2 пари на 1 рік;
 • пенсіонерам, громадянам похилого віку (видається лише особливо складне взуття, що виготовляється за гіпсовим зліпком) - одна пара на 1 рік;
 • особам, які навчаються в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах (денна і вечірня форми навчання) - 1 пара на рік;
 • громадянам із патологією, зазначеною в п.3.1 цієї Інструкції, які не мають групи інвалідності, - 1 пара на 1 рік.


 • Інваліди, які не користуються протезами ніг, одержують 2 півпари взуття на збережену ногу на 1 рік.

  Громадяни, які не належать до перелічених категорій, ортопедичне взуття купують за готівку.

  3.3. Взуття на гумках видається за призначенням лікаря медичного відділу підприємства інвалідам із ампутацією або тяжким ушкодженням однієї чи обох рук, захворюванням або ушкодженням хребта з порушенням руху в ньому, із стійкими розгинальними контрактурами або анкілозами у тазостегнових і колінних суглобах, які обмежують згинання тулуба, а також інвалідам I групи із зору - 1 пара на 1 рік.

  Інваліди без видимої патології, які звернулися для замовлення взуття на гумках, повинні подати в медичний відділ підприємства рентгенівський знімок хребта чи кінцівки та довідку лікувально-профілактичного закладу про потребу користування таким взуттям.


  Юридична консультація ВЖНДО «Дія»

  Новости партнеров
  Загрузка...

  Последние новости

  ВХОД или регистрация


  Забыли пароль?
  Войти с помощью:

  Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

  Нажимая “Зарегистрироваться”,
  вы соглашаетесь с правилами пользования
  Войти с помощью:
  Введите ваш E-mail,
  указанный при регистрации
  Назад