Реклама

МОЗ продовжує здійснювати системні кроки щодо переходу системи підготовки лікарів на міжнародні стандарти

МОЗ продовжує здійснювати системні кроки щодо переходу системи підготовки лікарів на міжнародні стандарти

Міністр охорони здоров'я України Василь Князевич взяв участь в "круглому столі" Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України на тему "Законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної і фармацевтичної освіти".

Виступаючи перед присутніми, Василь Князевич наголосив: "Перш за все, нас цікавить Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту", до проекту якого Міністерством охорони здоров'я подано значний перелік конкретних пропозицій важливих для медичної галузі: створення університетських лікарень та клінік, започаткування інституту резидентури, визначення юридичного статусу лікаря-резидента та встановлення особливого галузевого статусу медичних і фармацевтичних університетів, академій і коледжів".

На жаль, не всі пропозиції МОЗ увійшли до кінцевої редакції проекту Закону, який подано Міністерством освіти і науки до Кабінету Міністрів України. Разом з тим, профільне міністерство наполягатиме на обов'язковому включенні до ст. 30 законопроекту доповнення, в якому зазначається: "На базі закладів охорони здоров'я, де розміщуються структурні підрозділи вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних працівників можуть створюватися університетські лікарні, порядок створення яких визначається центральним уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я".

Саме в університетських лікарнях, на думку Міністра, повинні формуватися нові покоління лікарів та менеджерів в охороні здоров'я, розроблятися та впроваджуватися сучасні лікувально-діагностичні технології задля поліпшення якості та доступності спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Слід зазначити, що Тернопільська обласна рада за пропозиціями МОЗ та Тернопільського медичного університету ухвалила позитивне рішення про створення "Тернопільської університетської лікарні" на базі обласної лікарні на корпоративних засадах співпраці.

Такі ж процеси йдуть у Львові по створенню потужного Університетського стоматологічного центру на базі обласної поліклініки шляхом її приєднання до навчального закладу.

За словами заступника Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України Олександра Волосовця, питання які порушує міністерство - це системні питання майбутнього розвитку охорони здоров'я та медичної освіти, адже справжній лікар повинен вчитись у клініці усе своє професійне життя.

Для цього Міністерством відповідно до світового досвіду та з метою поліпшення підвищення кваліфікації лікарів законодавчо запроваджена система безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів, яка базується на їх постійному удосконаленні через усі форми професійної діяльності та післядипломної освіти.

Нині підготовка фахівців для галузі охорони здоров'я в Україні здійснюється у чисельних вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I-IV рівнів акредитації МОЗ України (медична освіта - третя в країні за мережею вищих навчальних закладів)- серед них:

- 15 медичних університетів та академій, з них сім мають статус Національних;
- три медичні Академії післядипломної освіти, з них одна Національна;
- два Інститути медсестринства, 69 медичних коледжів, 44 медичних училищ та їх філій.

Нині на підготовці медичних кадрів зосереджено потужний науково-педагогічний потенціал - у 18 медичних університетах та академіях працює понад 1,9 тисячі професорів та докторів наук і понад 7 тисяч доцентів і кандидатів наук. Це одні з кращих показників серед усіх освітянських закладів України. Практично усі вищі медичні навчальні заклади IV рівня акредитації за результатами рейтингу ЮНЕСКО входять до п'ятдесяти кращих вишів країни.

Окрім того, у невеликих обсягах лікарів та провізорів готують 4 факультети класичних університетів (Ужгород, Харків, Суми, Дніпропетровськ) та 4 недержавних вищих навчальних заклади: Київський медичний університет Української асоціації народної медицини, Львівський медичний інститут, Дніпропетровський медичний інститут народної медицини та Інститут екології та медицини (м. Київ).

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів і магістрів у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах відповідають їх профілю та потребам галузі та країни у якісному поповненні мільйонного загалу медичних працівників.

Все це спонукало до перегляду змісту медичної освіти, розробки нових науково-педагогічних підходів до підготовки фахівців з медичних і фармацевтичних спеціальностей та інтеграції і гармонізації з міжнародними стандартами.

Міністерство продовжує здійснювати системні кроки щодо переходу системи підготовки лікарів на міжнародні стандарти. Запроваджено нові навчальні плани що базуються на кредитно-модульних засадах організації навчального процесу. Вперше в історії країни розпочата підготовка медичних сестер за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

У сучасній Концепції розвитку вищої медичної освіти, розробленій спільно МОЗ, АМН та МОН України, знайшли відображення заходи щодо підняття якості медичної і фармацевтичної освіти, відновлення престижності професії медика, запровадження у навчальний процес інноваційних технологій, поліпшення умов навчання та соціального захисту викладачів, студентів і молодих спеціалістів.

Зростання захворюваності серед молоді, високі темпи поширення соціально-небезпечних хвороб, соціально-політична напруга, що склалася в суспільстві, необхідність підняття престижу професії лікаря - чинники, які зумовили необхідність розробки Міністерством Програми з виховної роботи у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти, науково-дослідних установах і закладах охорони здоров'я. Ще один важливий крок галузі - це прийняття Етичного кодексу лікаря України, яке відбудеться наприкінці вересня.

Особливу увагу на засіданні приділили питанню підпорядкованості медичних навчальних закладів. Василь Князевич зазначив, що проект щодо підпорядкування медвузів МОН України є не тільки економічно недоцільним, але й призведе до утворення штучного бар'єру між медичною освітою та практикою.

Учасники круглого столу дійшли згоди, що всі окреслені проблеми потребують вирішення на законодавчому рівні. У цій великій і системній роботі Міністерство охорони здоров'я України розраховує на реальну допомогу Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України.

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад