Реклама

До усиновлення – крок за кроком

До усиновлення – крок за кроком

Усиновлення (удочеріння) є найбільш прийнятною і сприятливою формою виховання, за якої дитина в правовому відношенні повністю прирівнюється до рідних дітей, набуває в особі усиновителів батьків, рідну сім'ю

Крок 1. Заява про бажання усиновити дитину
Подружжя або особа, яка має намір усиновити дитину, звертається з письмовою заявою про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі до Служби у справах дітей за місцем проживання, де їм роз'яснюють умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

Під час приймання документів заявникам роз'яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення.

Крок 2. Висновок Служби у справах дітей
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину:

  • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
  • проводить бесіду з заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей.

У разі, коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

  • складає акт про обстеження житлово-побутових умов кандидатів в усиновлювачі;
  • розглядає питання про можливість усиновлення ними дитини;
  • готує відповідний висновок;
  • у разі прийняття позитивного рішення ставить на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них у Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі.

Заявникам може бути відмовлено у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі. У такому випадку надається обґрунтована відповідь у письмовій формі. Термін дії висновку про можливість бути усиновлювачами – 18 місяців від дати видачі. Якщо протягом дії висновку закінчився строк дії документів, кандидати в усиновлювачі поновлюють їх і додають до документів, повернутих Службою у справах дітей.

Крок 3. Знайомство з банком даних дітей
Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі надає їм інформацію про дітей, які перебувають на місцевому обліку.
Кандидатам надають таку інформацію: фотокартка дитини, відомості про її ім'я, вік, форму влаштування (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина), наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування, особливі потреби дитини.

Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, котрі перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

Крок 4. Направлення для знайомства з дитиною
Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, видають направлення до Служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. У разі, якщо дитина перебуває на обліку в іншій Службі у справах дітей, кандидатів в усиновлювачі перенаправляють до тієї Служби для отримання направлення до дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

Термін дії направлення – десять робочих днів від дати видачі. За цей час кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання. При цьому присутні: представник Служби у справах дітей, працівники дитячого або іншого закладу, в якому проживає дитина. Кандидати ознайомлюються з документами, що є в особовій справі дитини, медичною карткою дитини, їм надаються інформація про історію життя дитини, особливості її розвитку, поведінки, здібності, риси характеру та рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною, догляду за нею. Працівники дитячого або іншого закладу, в якому проживає дитина, мають сприяти встановленню контакту між дитиною та кандидатами в усиновлювачі.

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання та спілкуватися з нею.

Крок 5. Заява про бажання усиновити конкретну дитину
Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються в Службу у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява має бути складена українською мовою. У ній зазначають прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата(-ів) в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце перебування (проживання) дитини.

Крок 6. Висновок Служби у справах дітей
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі:

  • з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення;
  • готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Згода дитини на усиновлення надається письмово або усно залежно від віку та стану здоров'я дитини. Згоду дитини на усиновлення визначає представник Служби у справах дітей. Якщо дитина усвідомлює факт усиновлення, представник Служби у справах дітей роз'яснює дитині її правові наслідки і засвідчує письмову згоду дитини. Якщо дитина у зв'язку з її віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення, усиновлення проводиться без її згоди.

Керівник дитячого закладу чи особа, де проживає дитина, за запитом Служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає документи дитини в повному обсязі та акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Проект висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини готує Служба у справах дітей.

Якщо протягом місяця після подання заяви про усиновлення дитини до Служби у справах дітей кандидати в усиновлювачі без поважних причин не з'явилися для отримання висновку або протягом місяця від дати його отримання не звернулись до суду із заявою про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від усиновлення.

Крок 7. Заява про усиновлення до суду
Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Подавати таку заяву потрібно особисто.

Крок 8. Рішення суду
Відбувається судове засідання про усиновлення. Усиновлення дітей здійснюється на підставі рішення суду. Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення.

За дотримання всіх умов, здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд ухвалює рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини.

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Крок 9. Усиновлювачі особисто забирають дитину
Отримавши копії рішення суду (через 10 днів з дати винесення рішення), усиновлювач(-і) зобов'язаний(-і) особисто забрати дитину з місця її перебування після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення та копії паспортів кожного з усиновителів.

Крок 10. Свідоцтво про усиновлення
Органи реєстрації актів цивільного стану на основі рішення суду та старого свідоцтва про народження дитини видають свідоцтво про усиновлення, нове свідоцтво про народження та вносять запис про дитину в паспорт усиновителів.

Крок 11. Реєстрація дитини в паспортному столі
Усиновлювачі мають зареєструвати дитину в паспортному столі за місцем проживання усиновителів.

Ірина Пєша,
керівник Центру інноваційних технологій
Державного інституту розвитку сім'ї та молоді, кандидат педагогічних наук

Журнал «Дитяча кімната», №2-3, 2009

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад