Реклама

Ваші запитання

Ваші запитання

Що таке усиновлення?

Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина. Усиновлення дитини провадиться з її найвищих інтересів для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Яку дитину можна усиновити?

Батьки якої померли або позбавлені батьківських прав, визнані судом недієздатними, безвісти відсутніми або дали згоду на усиновлення.

Дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати з них батьки чи інші родичі, можна усиновити після досягнення нею двохмісячного віку.

Дитину підкинуту чи знайдену можна усиновити після двох місяців з моменту її знайдення.

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати та сестри, їх не можна роз'єднувати під час усиновлення. За наявності обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та піклування може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлення їх різними особами. Якщо усиновлення для цих дітей не є таємним, вони мають право знати про нове місце її проживання.

Хто може бути усиновлювачем?

Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа.

Усиновлювачем може бути особа, старша за дитину, яку вона бажає усиновити, щонайменше на п'ятнадцять років.

Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також одинокі особи.

Хто не може бути усиновлювачем?

Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
– обмежені у дієздатності;
– визнані недієздатними;
– позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
– були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасоване або визнане недійсним з їхньої вини;
– перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
– зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
– не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
– страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров'я України;
– є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини.

Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.

Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну й ту саму дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини.

Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може ухвалити рішення про усиновлення ними дитини.

Не можуть бути усиновлювачами інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Хто має переважне перед іншими право на усиновлення дитини?

За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну й ту саму дитину, переважне право на її усиновлення має громадянин України:
– в сім'ї якого виховується дитина;
– який є чоловіком матері, дружиною батька дитини, яка усиновлюється;
– який усиновлює кількох дітей, які є братами, сестрами;
– який є родичем дитини.

Переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Скільки дітей може усиновити один усиновлювач?

Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежено.

Чи дозволяється в Україні посередницька або комерційна діяльність щодо усиновлення?

Посередницьку, комерційну діяльність щодо усиновлення дітей, передання їх під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян України, іноземців або осіб без громадянства заборонено.

За чиєю згодою відбувається усиновлення?

Усиновлення дитини здійснюється за згодою її батьків. Згода батьків на усиновлення дитини має бути безумовною.

Згоду на усиновлення батьки можуть дати лише після досягнення дитиною двохмісячного віку. Якщо мати чи батько дитини – неповнолітні, крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків. Письмова згода батьків на усиновлення засвідчується нотаріусом. Мати, батько дитини мають право відкликати свою згоду на усиновлення до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони:

– невідомі;
– визнані безвісти відсутніми;
– визнані недієздатними;
– позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

Для усиновлення дитини також потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення надається у формі, що відповідає її віку і стану здоров'я. Дитина має бути поінформована про правові наслідки усиновлення.

Усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона за віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. Згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх своїми батьками.

На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально. Усиновлення дитини може бути проведене без згоди іншого з подружжя, якщо він визнаний безвісти відсутнім, недієздатним, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення.

Усиновлення може бути проведене без згоди опікуна, піклувальника або органу опіки та піклування, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

На усиновлення дитини, яка не має батьків і перебуває у закладі охорони здоров'я або навчальному закладі, потрібна письмова згода цього закладу.

Усиновлення може бути проведене без згоди цього закладу, якщо суд встановить, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.

Які права мають усиновителі?

Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов'язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, що й батьки щодо дитини.

Усиновлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яку він усиновив, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття.

Усиновлювач має право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може зашкодити її інтересам.

Якщо усиновлюють дитину, яка не досягла семи років, службові особи під час виявлення її згоди на усиновлення зобов'язані вживати заходів щодо забезпечення таємниці усиновлення від самої дитини.

Які права має усиновлена дитина?

Усиновлення надає особі, яку усиновлено, права і накладає на неї обов'язки щодо усиновлювача в такому ж обсязі, що й дитина щодо своїх батьків.

Хто має право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним?

Право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Коли дитину може усиновити іноземець?

Дитину може усиновити іноземець, якщо протягом одного року з моменту взяття її на облік в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини не виявилося громадянина України, який мав би намір її усиновити або взяти під опіку чи піклування до себе в сім'ю.

За усиновленою іноземцями дитиною зберігається громадянство України до досягнення нею вісімнадцятирічного віку.

Усиновлена дитина має право на збереження своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних договорів.

Відповіді підготовлено юридичною фірмою «Москаленко і Партнери»
за Сімейним кодексом України

Журнал «Дитяча кімната», №2-3, 2009
http://uaua.info/content/111.html

Новости партнеров
Загрузка...

Последние новости

ВХОД или регистрация


Забыли пароль?
Войти с помощью:

Вход или РЕГИСТРАЦИЯ

Нажимая “Зарегистрироваться”,
вы соглашаетесь с правилами пользования
Войти с помощью:
Введите ваш E-mail,
указанный при регистрации
Назад